A gyermekvédelmi szakellátás keretében az ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett gyermek számára biztosítani kell az otthont nyújtó ellátást, a szakellátást egyéb okból igénylő gyermeknek a teljes körű ellátást, valamint a fiatal felnőtt utógondozói ellátását..

Az otthon nyújtó ellátás keretében a gyermekek számára intézményünk teljes körű ellátást, illetve utógondozást biztosít.

A teljes körű ellátás keretében a gondozott gyermeknek és a szakellátásba egyéb ok miatt került gyermeknek lakhatást, a jogszabályi előírásoknak, egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelő étkezést, ruházattal való ellátást biztosít. Az iskolai oktatásban, szakképzésben résztvevő, felsőfokú tanulmányokat folytató gondozottak számára a tankönyveket, tanszereket, egyéb iskolai felszereléseket, tandíjat, iskolába járással kapcsolatos költségeket biztosítani kell. A szabadidő hasznos eltöltése érdekében gondoskodik a kulturálódáshoz, játékhoz, sporthoz szükséges eszközökről.

A gondozási, nevelési tevékenység célja, hogy a gyermekek testileg, érzelmileg, értelmileg, erkölcsileg koruknak és képességeiknek megfelelően fejlődjenek, személyiségük kibontakozzék, képessé váljanak a saját családjukba való visszailleszkedésre, az egyes gondozási színterekbe, illetve az örökbefogadói családba történő beilleszkedésre, vagy az önálló életvitelre.

Elősegíti a gondozott gyermek és hozzátartozója folyamatos kapcsolattartását.

Weboldalunkon sütiket használunk

A zmgyvk.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.