• slideshow_gyv_1.jpg
  • slideshow_gyv_2.jpg

 Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ 2011. július 1. napjától látja el telephelyein a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott, a hiányzó szülői gondoskodás pótlását, a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedését segítő állami feladatokat.

A telephelyek nagyobb szervezeti egységekbe tagozódnak: lakásotthon-hálózatokba, gyermekotthonokba.

Az intézmény célja, hogy biztosítsa a gyermek alapvető jogát – örökbefogadó családban vagy más, családot pótló ellátás formájában – a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodást helyettesítő védelemhez.

A gyermekek, fiatal felnőttek elhelyezését, befogadását az intézményünkbe hatósági döntés alapozza meg. Az intézmény valamennyi szervezeti egységének feladata, hogy a családjából bármely okból kikerült gyermek biztonságát, korához, szükségleteihez igazodó gondozását, nevelését, egészséges személyiségfejlődését biztosítsa, a kapcsolattartással a gyermek és szülője közötti érzelmi köteléket fenntartsa, erősítse, elősegítse a vérszerinti családba történő visszagondozást, és ha ez nem lehetséges a gyermek örökbeadását.

Az utógondozói ellátást is biztosító telephelyek a gyermekvédelmi szakellátásból kikerült, létfenntartását önállóan biztosítani nem tudó, munkát kereső, munkát vállaló fiatal felnőtteknek, illetve a tanulói, hallgatói, felnőttképzési jogviszonyban állóknak, valamint azoknak, akik szociális bentlakásos intézménybe felvételüket várják utógondozást, és szükség szerinti ellátást biztosítanak.

A gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított utógondozói ellátásáért a fiatal felnőttnek térítési díjat kell fizetnie. A személyi térítési díj megállapításánál az igénybe vevő rendszeres havi jövedelme alapján kerül megállapításra. A jövedelemmel nem rendelkező fiatal felnőttnek ingyenes ellátást biztosít.

Cookie-k használata az oldalon.

Annak érdekében, hogy önnek a legjobb élményt nyújtsuk sütiket használunk honlapunkon, ahogy azt más webhelyek és internetszolgáltatók is teszik. Az EU törvények értelmében önnek hozzá kell járulnia a sütik használatához.