ESEMÉNYNAPTÁR

September 2021
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

szgyf_banner.jpg

EU támogatásával megvalósuló fejlesztések

Üdültetés

OLET

 

A Befogadó Otthon célja, hogy teljes körű ellátást nyújtson 3-18 éves korig.

A Befogadó Otthon legfeljebb 8 gyermek számára biztosít otthont nyújtó, ideiglenes ellátást, fizikailag különálló lakóegységében.
A gondozás, nevelés célja, hogy a bekerült, többnyire krízis helyzetben lévő gyermeknek otthonos, biztonságos körülményeket nyújtson, ahol testileg, érzelmileg, értelmileg, erkölcsileg korának és képességeinek megfelelően fejlődik, személyisége a lehető legteljesebb módon kibontakozik és képes lesz a vérszerinti családba való visszaillesztésre. Amennyiben a vérszerinti családba való visszaillesztés nem lehetséges, felkészíteni őt leendő új otthonának elfogadására, a beilleszkedés segítésére. Célja, hogy amennyiben az a gyermek érdekét szolgálja, a vérszerinti rokonaival, hozzátartozóival kapcsolatot tarthasson fenn, és ezeket ápolhassa.

További fontos feladata, hogy az ideiglenesen beutalt gyermek számára segítséget nyújtsunk az egyéni elhelyezési tervben megjelölt gondozási helyre való beilleszkedésben, az engedély nélkül eltávozott gyermek számára pedig a lakóhelyére, illetve gondozási helyére való visszakerülésben.

A befogadás rendje:

A befogadás a meghatározott szervek beutaló határozatával, illetőleg engedély nélkül eltávozott gyermek esetében a rendőrség intézkedése keretében történik.

Nevelési célok

 • Arra az időre, amíg a gyermek a saját vér szerinti családjába, vagy egyéb korábbi tartózkodási helyére vissza nem kerülhet, illetve amíg további sorsa biztonságosan meg nem oldódik, családias, szeretetteljes, megnyugtató környezet és ellátás biztosítása.
  Magatartási és viselkedési szabályok elsajátítása.
  Erkölcsi értékek, normák, szabályok átadása.
  Az életkoruknak és szükségleteiknek megfelelő ismeretek átadása, képességek és készségek fejlesztése.
  Individualizációra törekvés: a gyermek egyéniségének kibontakoztatása.
  Törekednünk kell önkiszolgáló képességének kialakítására, a civilizált higiénés szokások elsajátítására.
  A közvetlen környezetének rendben tartására, a lakótér otthonossá tételére.
  Valamint törekedni kell a - problémák megoldására, a gyermekek felkészítésére a jövőbeni hasonló szituációkkal való megküzdésre, - krízisintervencióval.