ESEMÉNYNAPTÁR

March 2021
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

szgyf_banner.jpg

EU támogatásával megvalósuló fejlesztések

Üdültetés

OLET

 

Ki lehet nevelőszülő?

 • minden 24. életévét betöltött,
 • cselekvőképes, büntetlen előéletű
 • legalább 8 általános iskolai végzettséggel rendelkező
 • magyar állampolgár, bevándorolt, vagy menekültként elismert személy,
 • akivel szemben nem állnak fenn a Gyvt. 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok – Ellene gyermekek sérelmére elkövetett szándékos bűncselekmény miatt eljárás folyik, vagy jogerős bírói ítélettel ilyen bűncselekmény miatt elítélték. Szülői felügyeleti jogát a bíróság megszüntette, valamint szülői felügyeleti joga a gyermeke átmeneti nevelésbe vétele miatt szünetel és
 • akinek házastársa illetve élettársa hozzájárul elhatározásához és
 • személyisége, egészségi állapota és körülményei alapján alkalmas a nála elhelyezett gyermek kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítására és a családjába történő visszakerülésének vagy örökbefogadásának támogatására, valamint a gyermek, fiatal felnőtt életkori szükségleteiből adódó feladatoknak az ellátására valamint,
 • az Országos Képzési Jegyzékben szereplő nevelőszülő szakképesítés „Befogadott gyermek ellátásának alapfeladatai” követelménymodul záróvizsgáját sikeresen letette, vagy a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. EsCsM miniszteri rendeletben meghatározott 60 órás nevelőszülői tanfolyamot eredményesen elvégezte.

 A nevelőszülő a gondozásába helyezett gyermeknél legalább 18 és legfeljebb 50 évvel idősebb és megfelel a gyermekvédelmi törvényben meghatározott alkalmassági feltételeknek.

A nevelőszülő a saját kiskorú gyermekeit is beszámítva legfeljebb 6 gyermek és fiatal felnőtt együttes ellátását biztosíthatja. Ha a nevelőszülő saját kiskorú gyermekről háztartásában nem gondoskodik, akkor legfeljebb 5 gyermek és fiatal felnőtt együttes ellátását biztosíthatja.

 Az alkalmasság feltételei:

 • Egészségügyi alkalmasság – melyet az illetékes háziorvos igazol – miszerint a jelölt nem szenved olyan betegségben, amely akadályozza, vagy korlátozza a gyermek ellátásában
 • Pszichés alkalmasság – a gyermekvédelmi központ által kijelölt pszichológus szakvéleménye alapján
 • Gyermeknevelésre alkalmas környezet: A gyermek elhelyezésére száraz, világos, jól fűthető lakás alkalmas. Biztosítani kell a nevelőszülők és a gyermekek külön szobában való elhelyezését, ahol a gyermekek személyes élettere legalább 6 m2 legyen. A lakásnak a mindennapi életvitelhez szükséges bútorokkal, berendezési tárgyakkal, eszközökkel

 felszereltnek kell lennie. Nem érheti a gondozott gyermeket hátrány a családban nevelkedő más gyermek elhelyezéséhez és ellátásához viszonyítva. Egy szobában legfeljebb 4 gyermek helyezhető el. Ettől a gyermek érdekében el lehet térni. A család lakás és életkörülményei túl felmérjük a megélhetési forrásokat, az anyagi, vagyoni helyzetet és a családi otthon légkörét, családon belüli kapcsolatokat.

 Jelentkezés menete:

 • Motivációs levél benyújtása a Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat igazgatójának címezve (rövid önéletrajz, személyes adatok, miért szeretne nevelőszülő lenni)
 • személyes megbeszélésen való részvétel
 • alkalmassági vizsgálat: környezettanulmány, egészségügyi és pszichológiai vizsgálat
 • kötelező képzés
 • szolgáltatói nyilvántartásba vétel
 • gyermek kihelyezése és a nevelőszülői jogviszony létrehozása

A nevelőszülő feladatai:

A nevelőszülő - egyéni gondozási-nevelési terv alapján - a saját háztartásában nyújt teljes körű ellátást az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a nevelésbe vett gyermeknek.

Ennek érdekében különösen

 • elősegíti a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, személyisége kibontakozását,
 • elősegíti - a működtető támogatásával - a gyermek vér szerinti családjába való visszakerülését és ennek érdekében együttműködik a családdal, vagy ha ez nem lehetséges, illetve ez nem áll a gyermek érdekében, örökbefogadó családnál történő elhelyezését,
 • életkorának, testi és érzelmi teljesítőképességének megfelelően alakítja ki életrendjét és vonja be a család életvitelébe,
 • gondoskodik a gyermek kötelező oktatásban való részvételéről, támogatja szükséges felzárkóztatását, kapcsolatot tart az oktatási intézményekkel,
 • elősegíti a gyermek vallási vagy lelkiismereti meggyőződésének szabad megválasztását, kinyilvánítását, gyakorlását, hit- és vallásoktatásban való részvételét,
 • felkészíti a gyermeket az önálló életvezetésre, alapvető személyes ügyeinek intézésére,
 • a nevelőszülő a gyámhatóság határozata alapján biztosítja az általa nevelt gyermek kapcsolatát a kapcsolattartásra feljogosított szülőjével és közeli hozzátartozóival.

A nevelőszülő a gyermek nevelése, ellátása során testi fenyítést, bántalmazást, élelmezéscsökkenést és megvonást, valamint a gyermek testi-lelki egészségére káros egyéb módszert nem alkalmazhat.